Gwarancje finansowe

Gwarancje finansowe są często zawieranymi przez firmy ubezpieczeniami finansowymi. Gwarancje finansowe podnoszą wiarygodność firm i chronią przed niepotrzebnymi wydatkami.

Istota gwarancji ubezpieczeniowej polega na tym, że zakład ubezpieczeń zobowiązuje się, w zamian za opłaconą składkę, do zapłaty określonej kwoty na rzecz beneficjenta w przypadku nie wywiązania się wnioskodawcy z zobowiązania objętego gwarancją.

W swojej ofercie posiadamy wiele rodzajów gwarancji finansowych:
– Gwarancja zapłaty wadium
– Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek
– Gwarancja należytego wykonania umowy
– Gwarancja dobrego wykonania kontraktu
– Gwarancja zwrotu zaliczki
– Gwarancja zapłaty długu celnego

Dodaj komentarz