Ubezpieczenie krótkoterminowe

Ubezpieczenie krótkoterminowe OC

Umowa ubezpieczenia OC zawierana jest standardowo na okres 12 miesięcy.
Ustawodawca wprowadził jednak mozliwość ubezpieczenia pojazdu na okres krótszy dla:

1. Podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na kupnie i sprzedaży pojazdów.

2. Posiadaczy pojazdów zarejestrowanych na okres czasowy. Ubezpieczenie nie może być zawarte na okres krótszy niż okres tej rejestracji.

3. Posiadczy pojazdów zarejestrowanych za granicą i przekraczających granicę PR a nie posiadająch umowy ubezpieczenia OC bądź Zielonej Karty lub jeśli w czasie przebywania na terenie RP pojazdu zarejestrowanego za granicą ulegnie rozwiązaniu umowa ubezpieczenia granicznego lub ZK. Jest to tzw. ubezpieczenie graniczne

4. Posiadaczy pojazdów historycznych.
Pojazdami takimi w świetle obowiązujących przepisów są:
– pojazdy zabytkowe – zgodnie z prawem o ruchu drogowym
– pojazdy wpisane do księgi inwentarza muzealiów zgodnie z przepisami dotyczącymi ewidencjonowania dóbr kultury w muzeach
– pojazdy co najmniej 40-letnie
– pojazdy co najmniej 25-letnie, które są uznane za pojazdy unikatowe lub mające szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji.

W powyższych przypadkach polisa nie może być zawarta na okres krótszy niż 30 dni.

5. Posiadaczy pojazdów wolnobieżnych nie wykorzystywanych przez rolników do prowadzenia gospodarstwa rolnego.
Polisa obowiązkowego ubezpieczenia nie może być zawarta na okres krótszy niż 3 miesiące.