Ubezpieczenie minicasco

Ubezpieczenie minicasco to idealna propozycja dla kierowców nie posiadających zniżek w ubezpieczeniu AC dla których pełne ubezpieczenie AC jest bardzo drogie. Ubezpieczenie minicasco chroni pojazd przed zdarzeniami, które wydarzyły się nie z winy ubezpieczonego, lub na które nie ma wpływu, tj. zdarzeniami losowymi, czyli działaniem żywiołów, wandalizmem, kradzieżą pojazdu lub wyposażenia, a także zderzeniem z ludźmi lub zwierzętami.
Cena ubezpieczenia minicasco

Stawka roczna na Warszawę w zależności od marki pojazdu wynosi od 1,5% do 2,8% wartości samochodu. Dla pozostałych regionów Polski składka jest tańsza o 15%.

Przykład:
Ubezpieczenie roczne Opla Astry o wartości 20 000 zł zarejestrowanego w Warszawie kosztuje tylko 316 zł.
Korzyści z posiadania ubezpieczenia minicasco

Ubezpieczenie minicasco zapewnia:
szeroką ochronę ubezpieczeniową za niewygórowaną cenę,
niską składkę,
możliwość nabywania zniżek za bezszkodową jazdę, które można wykorzystać w ubezpieczeniu AC,
uproszczoną procedurę likwidacji szkód i szybką wypłatę odszkodowania,
proste i przejrzyste zasady ubezpieczenia.
Zakres i przedmiot ubezpieczenia minicasco

Przedmiotem ubezpieczenia minicasco są samochody osobowe, ciężarowe w nadwoziu auta osobowego i inne o ładowności do 750 kg wraz z wyposażeniem, zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej. Wartość pojazdu w dniu zawierania umowy nie może być niższa niż 3.000 zł Ubezpieczenie minicasco zapewnia wypłatę odszkodowania, gdy pojazd lub jego wyposażenie ulegną uszkodzeniu lub utracie, wskutek:
nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z osobami lub zwierzętami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu,
zdarzeń losowych: powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi,
nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu,
działania osób trzecich, w tym aktów wandalizmu,
kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia,
uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia.
Ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.