W razie wypadku

1. Jeżeli w wypadku ucierpieli ludzie należy wezwać służby ratownicze. Pomoc należy wezwać po wstępnej (o ile jest to możliwe) ocenie stanu poszkodowanych w wypadku. Trzeba też udzielić poszkodowanym pierwszej pomocy.

2. Jeżeli w wypadku nie ucierpieli ludzie i jest to zwykła kolizja drogowa wzywamy policję jeśli:
•    Sprawca nie ma przy sobie ważnej polisy OC, prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego
•    Nikt nie przyznaje się do winy
•    Sprawca jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

3. Następnie spisujemy oświadczenie w którym muszą się znaleźć data, godzina, miejsce i okoliczności zdarzenia oraz dane obu stron wypadku. Powinniśmy spisać dane z dowody rejestracyjnego, prawa jazdy i z polisy OC, oraz sprawdzić czy pojazd posiada aktualne badania techniczne. Dobrze jest sfotografować dokumenty drugiej strony i miejsce zdarzenia oraz uszkodzenia obu pojazdów. Oświadczenie powinno być opatrzone czytelnym podpisem każdej ze stron – pobierz przykładowe oświadczenie

4. Kolejną czynnością jest niezwłoczne zgłoszenie szkody u ubezpieczyciela sprawcy, lub jeżeli to my jesteśmy sprawcą i posiadamy ubezpieczenie Auto Casco,  zgłaszamy szkodę z własnej polisy Auto Casco u swojego ubezpieczyciela – zobacz wykaz telefonów do zgłaszania szkód u poszczególnych ubezpieczycieli. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości zawsze dobrze jest poradzić się swojego agenta.