Ubezpieczenie turystyczne

Wybierasz się w podróż i potrzebujesz ubezpieczyciela,
który szybko i sprawnie zapewni Ci pełną ochronę oraz pomoc ?

Dzięki naszej polisie, gdziekolwiek będziesz poczujesz się jak w domu. Proponujemy kompleksowe ubezpieczenie Ciebie oraz Twoich bliskich podczas wyjazdu na wakacyjny urlop czy ferie zimowe. W ramach naszego ubezpieczenia możemy obejąć ochroną następujące ryzyka:

Koszty leczenia i transportu
ubezpieczenie obejmuje zwrot kosztów leczenia osób przebywających za granicą powstałych w wyniku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku
Następstwa Nieszczęsliwych Wypadków
przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia w postaci trwałego uszczerbku na zdrowiu, trwałego uszkodzenia ciała lub śmierci ubezpieczonego
Odpowiedzialność Cywilna
odpowiada za szkody w czasie podróży wyrządzone przez ubezpieczonego osobie trzeciej
Ratownictwo, poszukiwanie
gwarantuje się ubezpieczonemu pokrycie kosztów poszukiwania i ratownictwa oraz ew. transport do Polski
Bagaż
odpowiada za szkody w czasie podróży wyrządzone przez ubezpieczonego osobie trzeciej
Sprzęt sportowy
dodatkowe ubezpieczenie sprzętu sportowego od kradzieży

ASSISTANCE natychmiastowa pomoc
ubezpieczenie assistance podróże gwarantuje pomoc jeżeli wydarzy się wypadek. Pomoc ta obejmuje m.in.: zlokalizowanie najbliższej placówki medycznej, zorganizowanie transportu, dokonywanie płatności na rzecz placówek medycznych, firm transportowych, hoteli i innych usługodawców, kontakt z najbliższymi krewnym oraz inne, niestandardowe działania, których wymaga sytuacja

Pozwól aby nasza polisa kompleksowo czuwała nad Twoim bezpieczeństwem.

Na lotnisku ginie Ci bagaż, narty? W czasie górskich wojaży pechowo skręcasz nogę i potrzebujesz pomocy medycznej? Wszelkie wydatki, związane z tymi zdarzeniami, pokryte zostaną z Twojej polisy ubezpieczeniowej bez angażowania Twojej gotówki. Ochrona obejmuje między innymi:
ubezpieczenie bagażu,
ubezpieczenie kosztów leczenia,
ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
ubezpieczenie medyczne assistance.

Dla osób często wyjeżdżających za granicę służbowo bądź prywatnie, jak również pracujących czasowo poza granicami Polski, proponujemy roczne ubezpieczenie kosztów leczenia. Ochroną są objęte wszystkie wyjazdy zagraniczne w ciągu roku. W zależności od wariantu będziesz chroniony w Europie lub na całym świecie.