Ubezpieczenie mienia w transporcie – CARGO

Ubezpieczenie dotyczy ochrony mienia w transporcie krajowym oraz zagranicznym. Ubezpieczeniem objęte są szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu, utracie lub ubytku mienia zgłoszonego do ubezpieczenia. Szkoda może być powstała w następstwie jednego lub wielu zdarzeń, zaistniałych w czasie transportu.

Dodaj komentarz