Ubezpieczenia zdrowia

Indywidualne ubezpieczenie zdrowotne
W trosce o Twoje zdrowie stworzyliśmy ubezpieczenie zdrowotne, zapewniające kompleksową opiekę medyczną w placówkach Partnera Medycznego.
Współpracujemy z prywatnymi zakładami opieki zdrowotnej w całej Polsce, zatrudniającymi wysoko wykwalifikowaną kadrę lekarską oraz pielęgniarską. Ze świadczeń zdrowotnych możesz korzystać bezgotówkowo, bowiem rozliczenie następuje bezpośrednio między towarzystwem ubezpieczeniowym a placówkami.

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego  możesz również skorzystać ze świadczeń zdrowotnych w innych placówkach zdrowotnych czy u lekarzy posiadających prawo do wykonywania zawodu w Polsce. Zapewniamy zwrot kosztów udzielonych świadczeń zdrowotnych do wysokości określonej w wykazie świadczeń. Koszty zwrócimy Ci na podstawie oryginałów rachunków wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia roszczenia.

Ochrona ubezpieczenia obowiązuje w Polsce lub na całym świecie w zależności od wyboru zakresu ubezpieczenia.
Co masz gwarantowane w ramach poszczególnych świadczeń?
podstawowa opieka ambulatoryjna – pokrycie kosztów konsultacji u lekarza rodzinnego, internisty oraz pediatry (liczba wizyt jest nielimitowana), szczepienia przeciw grypie oraz podstawowych badań laboratoryjnych i diagnostycznych
specjalistyczna opieka ambulatoryjna – pokrycie kosztów konsultacji u lekarzy wszystkich specjalności (liczba wizyt jest nielimitowana), wizyt domowych oraz szerokiego zakresu badań laboratoryjnych i diagnostycznych
koszty leczenia poza granicami kraju – pokrycie kosztów leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego, dentystycznego, podróży osoby bliskiej, powrotnego transportu Ubezpieczonego do kraju, przewiezienia zwłok do Polski, akcji ratowniczych. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje przez każde pierwsze 45 dni pobytu za granicą
chirurgia jednego dnia – pokrycie kosztów zaleconych przez lekarza zabiegów chirurgicznych
świadczenie szpitalne – świadczenie pieniężne za każdy dzień pobytu w szpitalu w wysokości uzgodnionej w umowie ubezpieczenia (50 PLN, 80 PLN, 100 PLN, 120 PLN, 150 PLN)
świadczenie operacyjne – świadczenie pieniężne na wypadek poddania się operacji chirurgicznej w następstwie choroby, nieszczęśliwego wypadku lub ciąży