Ubezpieczenia Szkolne – NNW dziecka

Proponujemy Państwu pełen zakres ubezpieczeń dzieci,  ubezpieczenie dziecka nie tylko w szkole ale także po za nią. Ponieważ jesteśmy przedstawicielami wielu towarzystw jesteśmy w stanie dopasować ofertę ubezpieczenia szkolnego do Państwa oczekiwań. Każda z naszych szkolnych polis nnw to całodobowa ochrona zdrowia i życia dziecka przez cały rok. Ubezpieczenia ucznia to nie tylko oferta dla dzieci uczących się w szkole, jest przeznaczone jest również dla przedszkolaków i dzieci uczęszczających do żłobka.  Ubezpieczenie szkolne obejmuje ewentualne wypadki w czasie drogi do/z każdej placówki oświatowej, podczas zajęć lekcyjnych, w czasie nauki zdalnej oraz w życiu prywatnym i poza szkołą. Ubezpieczenie nnw dziecka zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku skutkującego uszkodzeniem ciała, czyli trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią Ubezpieczonego. NNW szkolne to także pomoc w powrocie do zdrowia po poważnym zachorowaniu, nieszczęśliwym wypadku obejmująca zwrot kosztów za leczenie, rehabilitację oraz pomoc psychologiczną.

Ubezpieczenia szkolne czyli NNW dziecka to:

 • Ochrona ubezpieczeniowa działa 24 na dobę na całym świecie
 • Polisę wraz z załącznikami otrzymujesz na adres e-mail wskazany przy zakupie
 • NOWOŚĆ Usługa zdalnego zawarcia umowy z lokalnym Pośrednikiem
 • Najłatwiejszy sposób likwidacji roszczeń – nie musisz czekać na zakończenie leczenia
 • Możesz ubezpieczyć kilkoro dzieci na jednej polisie – każde z nich może mieć inny wariant ochrony
 • Wyczynowe uprawianie sportu we wszystkich wariantach. W zakresie m.in. sporty walki, jazda konna, piłka nożna, narciarstwo, hokej, lekkoatletyka, akrobatyka, koszykówka, wspinaczka na ściance, łyżwiarstwo.

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie szkolne

Ochrona ubezpieczeniowa nnw dziecka obejmuje:

 • dzieci w żłobkach i przedszkolach
 • uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • uczniów szkół specjalnych i sportowych
 • uczniów placówek opiekuńczo-wychowawczych
 • studentów, doktorantów
 • słuchaczy placówek oświatowo – wychowawczych

UBEZPIECZENIA SZKOLNE ON-LINE

 Szkolne ubezpieczenie NNW dziecka możesz mieć kilka minut. Przejżysta oferta ubezpieczenia i łatwy sposób transakcji. Możesz zakupić polisę NNW dziecka przez internet, przekonaj się i sprawdź jakie to proste!

Atuty Ubezpieczenia Szkolnego

 • Szeroki zakres ochrony zdrowia dzieci i młodzieży do 26 roku życia.
 • Ubezpieczenie działa nie tylko w szkole lub na uczelni, ale również poza nimi, także w dni wolne od zajęć.
 • Wypłata świadczenia w związku z uszkodzeniem ciała lub śmiercią ubezpieczonego, a także za pobyt w szpitalu oraz zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji.
 • Pokrycie wydatków na nabycie protez, a także zakup lub wypożyczenie środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
 • Wyczynowe uprawianie sportu objęte jest ochroną w ramach wszystkich pakietów. Ochrona obejmuje zarówno sporty uprawiane na zajęciach szkolnych, jak i pozaszkolnych, a także w ramach przynależności do klubów sportowych i nie tylko.
 • Możliwość rozszerzenia zakresu polisy o ubezpieczenie przed hejtem w Internecie. W sytuacji naruszenia dobrego imienia lub prawa do prywatności Ubezpieczonego w obszarze internetu lub mediów społecznościowych zapewnimy pomoc prawną oraz specjalisty IT. Zadaniem tego specjalisty będzie zatrzymanie lub usunięcie dostępu do negatywnych lub bezprawnie udostępnionych treści o ubezpieczonym.
 • Natomiast w ramach infolinii prawnej zapewniamy m.in. konsultację drogą elektroniczną, przygotowanie opinii prawnych, wskazanie kancelarii prawnych, które specjalizują się w zakresie spraw wskazanych przez ubezpieczonego oraz pokrycie kosztów sądowych i reprezentacji prawnej. 
 • Dopasowana oferta i szeroki zakres sum ubezpieczenia (4 pakiety do wyboru).
 • W ramach każdej umowy zapewniamy szereg świadczeń na wypadek ukąszenia kleszcza:
  • pokrycie kosztów wizyty lekarskiej związanej z usunięciem kleszcza – do kwoty 500 zł
  • organizacja i pokrycie kosztów badania kleszcza pod kątem nosicielstwa patogenów – do kwoty 500 zł
  • refundacja kosztów antybiotykoterapii – do kwoty 500 zł
 • Dodatkowe ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, skierowane do młodych ludzi w wieku od 13 do 26 lat. Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone w związku z czynnościami życia prywatnego, nauką, a także odbywaniem praktyk czy przyuczaniem do zawodu. Do czynności życia prywatnego zaliczamy amatorskie i wyczynowe uprawianie sportów, a także posiadanie lub używanie rowerów, rowerów elektrycznych, hulajnóg, hulajnóg elektrycznych, deskorolek, deskorolek elektrycznych, wózków inwalidzkich, rolek czy też sprzętu pływającego do własnego użytku i nie tylko.

Ubezpieczenie NNW dziecka w Compensie to m.in:

  • ubezpieczenie szkolne obowiązujące przez cały rok, w czasie roku szkolnego i podczas wakacji

  • podstawowy zakres ochrony uwzględniający pogryzienie, ukąszenie, użądlenie w ramach jednorazowego świadczenia (jedno świadczenie w trakcie trwania polisy NNW Szkolne)

  • zwrot kosztów za operację plastyczną dziecka po nieszczęśliwym wypadku

  • wypłata świadczenia za każdy nieszczęśliwy wypadek, nawet jeżeli nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu

  • zwrot kosztów za leczenie, rehabilitację i za pomoc psychologiczną dla dziecka po nieszczęśliwym wypadku

  • zwrot kosztów poniesionych w wyniku poszukiwania dziecka po  jego zaginięciu

NNW szkolne to ubezpieczenie przedszkolne i ubezpieczenie dla ucznia szkolnego, które można zawrzeć jeszcze przed rozpoczęciem nauki dziecka w przedszkolu. Od razu po narodzinach.

Ubezpieczenie szkolne przeznaczone jest dla dzieci od 0 do 26 roku życia. 
Dla osób starszych mamy ubezpieczenie NNW Indywidualne.

Zakres ochrony ubezpieczenia szkolnego

Kogo można ubezpieczyć i kiedy działa ochrona

Ochroną mogą zostać objęci:
 
 

 

 • dzieci uczęszczające do żłobków i przedszkoli
 • uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • wychowankowie domów dziecka i ognisk wychowawczych
 • podopieczni świetlic i innych placówek przeznaczonych dla dzieci i młodzieży
 
Ochrona działa 24 godziny na dobę w Polsce i za granicą:
 
 

 

 • w szkole, przedszkolu i w drodze na zajęcia
 • w czasie zajęć pozalekcyjnych i podczas uprawiania sportu (wyczynowo i rekreacyjnie)
 •  
 • na wycieczkach szkolnych

 • w życiu prywatnym, w soboty, niedziele i święta,
 • w czasie ferii i wakacji
 
Kiedy zadziała ubezpieczenie szkolnie?
 
 

 

 • Jeśli dziecku zdarzy się wypadek, np. upadnie i wybije sobie zęby stałe, zatrzaśnie palce drzwiami lub rozbije głowę i rana będzie wymagała szycia.
 • Gdy dziecko straci przytomność (z przyczyny innej niż choroba przewlekła) lub dostanie ataku epilepsji.
 • Jeśli dziecko złamie lub zwichnie np. nogę lub rękę.
 • Jeśli dziecko zostanie pogryzione lub ukąszone i wskutek jednego z tych zdarzeń zostanie w szpitalu powyżej 1 dnia.
 • W przypadku sepsy, zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego.Co obejmuje ubezpieczenie szkolne?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się powyżej, w części: Zakres. Dokładne informacje na temat zakresu znajdują się również w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Ogólnie można odpowiedzieć, że przedmiotem ubezpieczenia NNW Szkolnego jest życie o zdrowie dziecka w szkole i poza szkołą.

Czy ubezpieczenie w szkole jest obowiązkowe?

Nie. Ubezpieczenie szkolne jest całkowicie dobrowolne. Obowiązkowe jest ubezpieczenie dziecka szkolnego od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie wycieczek szkolnych. Ubezpieczenie dziecka NNW w szkole i poza nią to indywidualna decyzja każdego rodzica. Przed jej podjęciem należy dokładnie zapoznać z ofertą ubezpieczenia, przede wszystkim dokładnie przejrzeć Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW Szkolnego w miejscach, w których mowa o zakresie. Na uwagę zasługują również tabele dotyczące procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu, które są źródłem wiedzy o wysokości świadczeń za poszczególne nieszczęśliwe zdarzenia. Mimo że ubezpieczenie szkolne nie jest obowiązkowe, warto zapoznać się z ofertą ubezpieczeń dla dzieci dostępnych na rynku. W ten sposób zapewnisz dziecku bezpieczeństwo przez cały rok.

 

Czy ubezpieczenie szkolne obejmuje poza szkołą?

Tak. Compensa NNW szkolne to ochrona również poza szkołą. Przez cały rok, w roku szkolnym i podczas wakacji, wszędzie, gdzie w danym momencie przebywa. To ochrona w każdym miejscu i rozwiązanie, które może stanowić również ubezpieczenie wycieczki szkolnej. Warto sprawdzić w zakresie ubezpieczenia szkolnego, czy dziecko ubezpieczone jest tylko w Polsce, czy na także za granicą. W przypadku Compensa NNW szkolne ochrona obejmuje następstwa nieszczęśliwych zdarzeń na całym świecie (śmierć i trwały uszczerbek na zdrowiu). Decydując się na ubezpieczenie szkolne, warto sprawdzić Ogólne Warunki Ubezpieczenia i zastrzeżenia dotyczące poszczególnych zdarzeń.

Czy ubezpieczenie szkolne można zawrzeć tylko w szkole?

Nie. Takie ubezpieczenie szkolne nie musi być zwarte w szkole. Każdy rodzic może poszukać NNW szkolnego na rynku. Gdy zbliża się wycieczka szkolna konieczne jest wykupienie ubezpieczenia NNW dla dziecka, ale również wtedy rodzic może podjąć  własną decyzję. Całoroczne ubezpieczenie szkolne w Compensie sprawdzi się również w tym przypadku.

Czy ubezpieczenie szkolne obejmuje wakacje?

Compensa ubezpieczenie szkolne to ochrona przez cały rok, także w czasie przerwy wakacyjnej od nauki. Okres ochrony w ramach polisy nie kończy się z ostatnim dniem roku szkolnego. Wyjazd wakacyjny nad morze, w góry czy do europejskiego kraju, zabawa na podwórku z kolegami, koleżankami, pobyt w domu – NNW Szkolne obejmuje również czas wakacyjny. 

Do kiedy obowiązuje ubezpieczenie szkolne?

Okres trwania polisy zazwyczaj zaczyna się 1 września i kończy 31 sierpnia. W przypadku zawarcia ubezpieczenia NNW Szkolne w innej dacie, Ubezpieczający (rodzic, opiekun prawny) określa datę, która będzie stanowić początek okresu ubezpieczenia. Jeżeli ubezpieczający nie określi tej daty, ubezpieczenie szkolne i związana z nim ochrona zaczyna się do następnego dnia po dniu zawarcia polisy.

Ubezpieczenie szkolne a pobyt w szpitalu?

Ubezpieczenie dla dzieci NNW szkolne w Compensie daje możliwość rozszerzenia zakresu o świadczenie szpitalne. Świadczenie przyznawane jest za każdy dzień pobytu dziecka w szpitalu po nieszczęśliwym wypadku. Dodatkowo w ramach NNW szkolnego ubezpieczone dziecko otrzyma jednorazowe świadczenie w ramach leczenia szpitalnego. A po wyjściu ze szpitala na zwrot kosztów z tytułu ewentualnej rehabilitacji.

Czy ubezpieczenie szkolne obejmuje wizyty u lekarza?

Tak, jeżeli wizyta u lekarza związana jest z nieszczęśliwym wypadkiem ubezpieczonego dziecka. NNW szkolne daje możliwość zwrotu kosztów leczenia po nieszczęśliwym wypadku. Te koszty  mogą być związane  z udzieleniem pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej po takim wypadku, pobytem w szpitalu czy rehabilitacją, na którą skierował dziecko lekarz po pobycie w szpitalu. Oprócz tego zwracamy również koszty badań, operacji i zabiegów laboratoryjnych oraz transportu z miejsca nieszczęśliwego wypadku do szpitala lub ambulatorium. Dokładne informacje na temat zdarzeń objętych ochroną i sum ubezpieczenia, jakie zawiera ubezpieczenie szkolne w Compensie znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia w Klauzuli nr 1.

Ubezpieczenie szkolne a wysokość składki – o czym należy pamiętać?

Wybierając ubezpieczenie NNW szkolne  i  analizując wysokość składki, warto wziąć pod uwagę zakres ochrony oraz przede wszystkim wysokość sum ubezpieczenia, które są niezwykle istotne przy każdym ubezpieczeniu  NNW. Dotyczy to więc również ubezpieczenia NNW szkolnego. Czasami warto zapłacić trochę więcej za szerszy zakres ochrony i wyższe sumy ubezpieczenia. 

Co to jest Suma Ubezpieczenia i co wziąć pod uwagę wybierając ubezpieczenie szkolne NNW szkolne dla dziecka?

Suma ubezpieczenia to granica odpowiedzialności Compensy za wymienione zdarzenie. Na stronie: nnwszkolne.compensa.pl w poszczególnych wariantach uwzględnione zostały sumy ubezpieczenia obowiązujące w ramach polisy NNW Szkolnego. To jest właśnie zakres odpowiedzialności finansowy Compensy. W podanych kwotach zwracane są np. koszty rehabilitacji po nieszczęśliwym wypadku dziecka. Suma ubezpieczenia i zakres ochrony to najważniejsze elementy jakie wyróżnia dobre ubezpieczenie szkolne dla dziecka. Na te elementy należy przede wszystkim zwrócić uwagę przy wyborze NNW Szkolnego. 

Ubezpieczenie nnw dziecka online – czy można je nabyć w ten sposób?

Tak.  Wystarczy tylko 5 minut by nabyć ubezpieczenie szkolne dla dziecka online, które zapewni całodobową ochronę przez cały rok. Takie ubezpieczenie możesz zakupić w Compensie indywidualnie, poza szkołą. Więcej szczegółów dotyczących wariantów, zakresu ochrony w danym wariancie i sum ubezpieczenia znajduje się na stronie: nnwszkolne.compensa.pl i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Grodzisk Mazowiecki
MIlanówek
Pruszków
Brwinów
Błonie
Otrębusy
Podkowa Leśna 
Międzyborów
Nadarzyn
Żabia Wola
Komorów

Często zadawane pytania

Tak, pod warunkiem, że się uczą i nie są starsze niż 26 lat.

Tak, na miesiąc przed końcem ochrony zostanie do Państwa wysłany email i sms przypominający o konieczności wznowienia polisy.

Ubezpieczenie można zawrzeć w każdym momencie, ochrona jest aktywna od następnego dnia.

Na wysokość odszkodowania wpływają następujące czynniki: stopień i rodzaj uszczerbku na zdrowiu oraz wybrana suma ubezpieczenia. Odszkodowanie rozliczane jest w systemie 1% za 1%.

Nie, ale istnieje możliwość wykupienia drugiego ubezpieczenia dla dziecka

Tak.  Wystarczy tylko kilka minut by nabyć ubezpieczenie szkolne dla dziecka online, które zapewni całodobową ochronę przez cały rok. Takie ubezpieczenie możesz zakupić w Agencji Ubezpieczeniowej indywidualnie, poza szkołą. Więcej szczegółów dotyczących wariantów, zakresu ochrony w danym wariancie i sum ubezpieczenia znajduje się na stronie:

Porozmawiaj o ubezpieczeniu szkolnym, dojedziemy do placówek oświatowych:

 • Ubezpieczenia szkolne dla placówek oświatowych w Grodzisku Mazowieckim

 • Ubezpieczenia szkolne dla placówek oświatowych w Jaktorowie

 • Ubezpieczenia szkolne dla placówek oświatowych w Milanówku

 • Ubezpieczenia szkolne dla placówek oświatowych w Podkowie Leśnej

 • Ubezpieczenia szkolne dla placówek oświatowych w Brwinowie

 • Ubezpieczenia szkolne dla placówek oświatowych w Otrębusach

 • Ubezpieczenia szkolne dla placówek oświatowych w Pruszkowie

 • Ubezpieczenia szkolne dla placówek oświatowych w Nadarzynie