Assistance

Ubezpieczenie Assistance (ASS) jest dodatkowym dobrowolnym ubezpieczeniem, które zapewnia ochronę kierowcy i pasażerom samochodu w czasie podróży. Wsparcie to może obejmować: skierowanie pomocy drogowej na miejsce wypadku lub awarii, holowanie, zorganizowanie części zamiennych, pomoc w zakwaterowaniu oraz pojazd zastępczy.

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują kilka wariantów ubezpieczenia, w zależności od zakresu terytorialnego i zakresu ryzyk.
W niektórych towarzystwach w ramach składki za ubezpieczenie OC i autocasco (AC) udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa Assistance w wersji podstawowej, tzw. wersja mini. Po opłaceniu dodatkowej składki towarzystwo rozszerza ochronę ubezpieczeniową w ramach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na dodatkowe warianty.

ASS w zależności od wariantu obejmuje między innymi:
naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia
dostarczenie paliwa
holowanie do stacji serwisowej lub miejsca zamieszkania
organizację i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego
otwarcie pojazdu w przypadku zagubienia lub zatrzaśnięcia kluczyków
dostawę części zamiennych
organizację i pokrycie kosztów zakwaterowania oraz kosztów podróży do miejsca zamieszkania
pomoc medyczną dla kierowcy i pasażerów.

Dlaczego warto wykupić ASS:
ubezpieczenie zapewnia ochronę (opiekę) w czasie podróży, w konsekwencji daje poczucie bezpieczeństwa i komfortu
realizacja usługi Assistance jest prosta – wystarczy zadzwonić pod numer alarmowy towarzystwa wskazany na polisie i zgłosić zaistnienie zdarzenia, niezwłocznie po jego wystąpieniu.

Przykładowe ceny ubezpieczeń ASS w wariancie rozszerzonym:
24 zł za pełen wariant Assistance na okres 3 dni
34 zł za pełen wariant Assistance na okres 7 dni
48 zł za pełny wariant Assistance na okres 15 dni