OC przewoźnika drogowego

OC Przewoźnika Drogowego powinien mieć każdy podmiot gospodarczy pełniący funkcję przewoźnika drogowego w kraju lub poza jego granicami. Przedmiotem tego ubezpieczenia są szkody powstałe w towarach przyjętych do przewozu oraz odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego, wynikająca z jego zarobkowej działalności w charakterze przewoźnika drogowego.

Dodaj komentarz