Ubezpieczenia grupowe

Ze względu na zmieniające się na rynku pracy warunki zatrudnienia (umowa zlecenia, umowa o dzieło, praca za granicą itp.) nie każdy ma możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia pracowniczego.

Wychodząc naprzeciw takiej sytuacji, przedstawiamy Państwu nowoczesne ubezpieczenie, które za niską składkę zapewni uzyskanie szerokiej ochrony ubezpieczeniowej Tobie i Twoim najbliższym.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia może być udzielana w oparciu o następujące zakresy ochrony ubezpieczeniowej:

Zakresy 1, 2 i 3: zawierają ryzyka rodzinne, miesięczne składki ubezpieczeniowe od osoby wynoszą odpowiednio 37 zł, 56 zł oraz 68 zł.

Zakresy 4 i 5: zawiera tylko ryzyka dotyczące głównego Ubezpieczonego, miesięczne składki ubezpieczeniowe od osoby wynoszą odpowiednio 47 zł i 68 zł

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w odniesieniu do poszczególnych ubezpieczonych kończy się z dniem

ukończenia przez ubezpieczonego 65 roku życia.

Dlaczego Multiochrona?
Ubezpieczony zyskuje kompleksową ochronę ubezpieczeniową dającą mu poczucie bezpieczeństwa.

Korzyści dla Ubezpieczonego:

zabezpieczenie finansowe potrzebne w trudnych sytuacjach życiowych

pełna ochrona ubezpieczeniowa przy znacznie niższej składce niż w przypadku ubezpieczenia indywidualnego

szeroki zakres ubezpieczenia

świadczenia nie podlegają opodatkowaniu, nie mogą być zajęte przez sąd oraz są wolne od roszczeń wierzycieli

ubezpieczenie działa przez całą dobę, na całym świecie

Jaka ochrona, dla kogo i na jakich warunkach?

ochroną ubezpieczeniową może zostać objęta osoba w wieku od 14 lat

w trakcie trwania umowy, do ubezpieczenia mogą przystępować nowe osoby

Zakresy
ubezpieczenia

Zakres
1

Zakres
2

Zakres
3

Zakres
4

Zakres
5

Śmierć
Ubezpieczonego

14
000 zł

22
000 zł

26
000 zł

26
000 zł

45
000 zł

Śmierć
Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku
(obejmuje świadczenie z tytułu śmierci
Ubezpieczonego)

28
000 zł

44
000 zł

52
000 zł

52
000 zł

90
000 zł

Śmierć
Ubezpieczonego w wyniku wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub
powietrznym (obejmuje świadczenie z tytułu śmierci
Ubezpieczonego oraz śmierci Ubezpieczonego w wyniku
Nieszczęśliwego Wypadku)

42
000 zł

66
000 zł

78
000 zł

78
000 zł

135
000 zł

Śmierć
Ubezpieczonego w wyniku zawału mięśnia sercowego
lub udaru mózgu (obejmuje świadczenie z tytułu
śmierci Ubezpieczonego)

21
000 zł

33
000 zł

39
000 zł

39
000 zł

65
000 zł

Trwały
uszczerbek na zdrowiu w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku
(za każdy 1% trwałego uszczerbku)

200

320

420

420

500

Śmierć
Małżonka Ubezpieczonego

7
000 zł

10
000 zł

12
000 zł

Śmierć
małżonka w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku
(obejmuje świadczenie z tytułu śmierci Małżonka
Ubezpieczonego)

14
000 zł

20
000 zł

24
000 zł

Śmierć
Dziecka Ubezpieczonego

2
800 zł

4
400 zł

5
000 zł

Śmierć
Rodziców Ubezpieczonego

1
100 zł

1
600 zł

2
000 zł

Śmierć
Teściów Ubezpieczonego

1
100 zł

1
600 zł

2
000 zł

Osierocenie
dziecka na skutek śmierci Ubezpieczonego

2
000 zł

3
000 zł

3
500 zł

Urodzenie
dziecka

600

850

1
000 zł

Urodzenie
martwego dziecka

1
200 zł

1
700 zł

2
000 zł

Poważne
zachorowanie Ubezpieczonego – zakres rozszerzony

2
100 zł

3
200 zł

3
500 zł

3 500

6 000

Poważne
zachorowanie dziecka – zakres rozszerzony

1
400 zł

2
200 zł

2
500 zł

Leczenie
szpitalne Ubezpieczonego w wyniku choroby oraz po 14 dniu pobytu
w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

35

50

65

65

75

Leczenie
szpitalne Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego
Wypadku (w ciągu pierwszych 14 dni)

70

100

130

130

150

Pobyt
na OIOM

70

100

130

130

150

Operacja
chirurgiczna

250

330

400

400

550

składka
miesięczna od osoby:

37

56

68

47

68

Korzyści dla Pracodawców:
umożliwiamy wliczenie składki do kosztu uzyskania przychodu firmy,
oferujemy narzędzie skutecznie motywujące Pracowników i zwiększające ich lojalność względem przedsiębiorstwa,
udostępniamy produkt, stanowiący dodatkowy atut w procesie rekrutacji specjalistów.

Zapewniamy szybką i sprawną obsługę ubezpieczonych Pracowników, począwszy od zawarcia umowy ubezpieczenia, a skończywszy na wypłacie świadczeń.

Korzyści dla Pracowników:
gwarantujemy finansowe zabezpieczenie Pracownika i jego najbliższych – Ubezpieczony objęty jest ochroną przez 24 godziny na dobę, w każdym miejscu na świecie,
zapewniamy wypłatę świadczenia już od pierwszego dnia trwania umowy ubezpieczenia,
oferujemy pełen wachlarz świadczeń dodatkowych, maksymalnie rozszerzających zakres ochrony – także na całą rodzinę Pracownika,
umożliwiamy indywidualną kontynuację ubezpieczenia grupowego.

Dla osób zainteresowanych innym zakresem ubezpieczenia grupowego – posiadamy oferty innych Towarzystw.

Wystarczy przesłać zapytanie .