Koszty leczenia dla cudzoziemców

Ubezpieczenie skierowane jest do wszystkich osób przebywających na stałe za granicą, które chcą zabezpieczyć się przed nagłym wypadkiem bądź chorobą podczas pobytu w Polsce.

Polisa obejmuje
– koszty pobytu i leczenia w szpitalu
– koszty transportu do szpitala
– koszty zakupu lekarstw, opatrunków, środków medycznych
– koszty badań

Polisa może dodatkowo zawierać ubezpieczenie NNW bądź ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Dodaj komentarz