UBEZPIECZENIE SPRZĘTU SPORTOWEGO

Ubezpieczenie sprzętu sportowego chroni go przed ewentualnym zniszczeniem, utratą, kradzieżą lub jego zaginięciem.
Jeśli wyjeżdzasz i boisz się o uszkodzenie bądź utratę swojego sprzętu sportowego, możesz zabdać o jego ochronę wykupując polisę ubezpieczeniową. Sam ustalasz sumę i zakres ubezpieczenia.

Dodaj komentarz