Zalety ubezpieczenia domu/mieszkania w Generali

ubezpieczenie_dom-mieszkanie_generali

1. PRZEGLĄD KOMINIARSKI (również gazowy i elektryczny)

Honorowane potwierdzenie okresowych przeglądów w formie zwykłego paragonu z dopiskiem „przegląd”. Nie jest wymagany specjalistyczny protokół!

2. RAŻĄCE NIEDBALSTWO (zarówno w części majątkowej jak i odpowiedzialności cywilnej)

Gwarancja odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego np.:

·         pożar na skutek zaprószenia ognia niedopałkiem papierosa,

·         wybuch źle podłączonej butli z gazem,

·         pożar od pozostawionego włączonego żelazka, czajnika, farelki czy też zapalonej świeczki.

3. KATASTROFA BUDOWLANA

Odpowiedzialność za całkowite zniszczenie domu/lokalu na skutek katastrofy budowlanej (również na etapie budowy).

4. ZALANIE – OTWARTE KURKI

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również zalanie domu/mieszkania wskutek pozostawienia otwartych kurków. Nie ma ograniczenia ryzyka tylko podczas przerwy w dopływie wody.

5. PEŁNA WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA

W wariancie All Risks odszkodowanie nie zostanie pomniejszone o zużycie techniczne, bez względu na wiek budynku, garażu i wszystkich innych przedmiotów ubezpieczenia (np. płyta indukcyjna, piekarnik, telewizor, laptop) dotkniętych szkodą. W tym wariancie nie ma ograniczenia wartość odtworzeniowa o ile wiek sprzętu elektronicznego w chwili szkody nie przekracza np. 5 czy 6 lat czy wartość odtworzeniowa o ile wiek budynku nie przekracza np. 50 lat.

6. LOKAL ZASTĘPCZY – nawet do 8 miesięcy

Pokrycie kosztów wynajmu lokalu zastępczego nawet do 8 miesięcy (maks. 15 000 zł), w sytuacji gdy na skutek poważnej szkody dom/lokal nie nadaje się do dalszego zamieszkiwania.

7. ASSISTANCE – natychmiastowa pomoc w miejscu zdarzenia

Niezależnie od wybranego wariantu ochrony assistance obejmuje:

·         wizytę lekarza w przypadku nagłego zachorowania Ubezpieczonych,

·         naprawę lodówki, pralki, zmywarki czy telewizora w przypadku ich awarii,

·         awaryjne otwarcie drzwi mieszkania lub domu w przypadku zgubienia kluczy,

·         interwencję hydraulika w przypadku pękniętej rury.

8. SZKODY POD WPŁYWEM ALKOHOLU (od 15.10.2016)

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Klienta pod wpływem alkoholu pod warunkiem, że stężenie alkoholu we krwi wynosi nie więcej niż 0,5 promila, a szkoda nie miała miejsca na drodze publicznej.

9. RABUNEK ROWERU POD SZKOŁĄ

Rzeczy osobiste poza miejscem ubezpieczenia to ubezpieczenie od rabunku m.in.: laptopa, telefonu, sprzętu muzycznego, a także roweru.

10. UDERZENIE POJAZDU MECHANICZNEGO

Ochrona obejmuje m.in.: uderzenie pojazdem kierowanym przez samego Klienta w ogrodzenie, bramę garażową, kaloryfer, a nawet rowery znajdujące się w garażu.

11. OCHRONA DLA PSÓW

Pokrycie kosztów leczenia psa, który np.: został pogryziony przez inne zwierzę lub wpadł pod samochód (dostępne w wariancie All Risks).

12. OC NA WYJAZDACH SŁUŻBOWYCH

OC w życiu prywatnym obejmuje również szkody wyrządzone podczas służbowych wyjazdów, np. zaprószenie ognia niedopałkiem i spowodowanie pożaru w hotelu, gdzie odbywała się delegacja.

13. ASSISTANCE ROWEROWY – „perełka” wśród usług Assistance

W wariancie All Risk usługi Assistance obejmują również naprawę roweru lub transport do miejsca zamieszkania, w sytuacji gdy podczas wycieczki rower ulegnie uszkodzeniu lub awarii.

14. PRZEPIĘCIA – te od pioruna i nie tylko…

W ramach ryzyka uderzenia pioruna – pokrycie szkód przepięciowych powstałych na skutek wyładowań atmosferycznych. W ramach ryzyka przepięcie – odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju przepięcia, bez względu na przyczynę ich powstania.

15. BRAK REDUKCJI SUMY UBEZPIECZENIA PO SZKODZIE

Wypłata odszkodowania nie powoduje pomniejszenia sumy ubezpieczenia. Dotyczy to każdego rodzaju ubezpieczenia, w tym OC w życiu prywatnym.

16. POSZUKIWANIE PRZYCZYNY SZKODY – WYSOKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W RYZYKU

W wariancie All Risks 20% głównej sumy ubezpieczenia, w pozostałych wariantach 10% . Brak dodatkowych limitów kwotowych.

17. RYZYKO KRADZIEŻY W DOMACH W BUDOWIE

Objęcie ochroną w czasie budowy stałych elementów od kradzieży z włamaniem, np. kaloryfery, okna, umywalki, piec CO. W przypadku, gdy w domu zamontowany jest alarm (nawet zwykły, bez monitoringu) ochroną objęte są także stałe elementy, które dopiero są przygotowane do zamontowania.