GENERALI: najlepsze ubezpieczenia nieruchomości

generali-grodzisk-mazowiecki

Polski Instytut Badań Jakości (PIBJA) sprawdził, co towarzystwa oferują klientom w zakresie ubezpieczeń nieruchomości. W teście uwzględniono ofertę 17 firm, która była oceniana przy pomocy 4 głównych kryteriów. Na każde kryterium składało się szereg zmiennych – łącznie posłużono się 160 parametrami oceny.

Wyniki testu pokazują, że różnice w cenie mogą wynieść od około 200 zł w skali roku przy ubezpieczeniu ograniczonym do wyposażenia mieszkania, do prawie 1000 zł dla polis w opcji all risk w przypadku nieruchomości, których wartość zbliża się do 1 mln zł. Interesujących informacji dostarczyła analiza zakresu ochrony. Oprócz standardu, czyli zabezpieczenia od ognia, włamania i kradzieży czy też powodzi dostępne są ubezpieczenia nagrobka, tarasu i ogrodu lub też mieszkania czy domu w trakcie budowy. Dla osób będących właścicielami nieruchomości na wynajem interesująca może być oferta OC dla najemcy. Innym rodzajem nowości są usługi z zakresu home assistance, które zabezpieczają na wypadek np. problemów z instalacją wodno-kanalizacyjną, zablokowania się zamka w drzwiach czy awarii sprzętu AGD, RTV lub PC.

PIBJA podkreśla, że przed zakupem ubezpieczenia należy przeczytać OWU. Analiza wykazała również, że często nawet pracownicy infolinii nie wiedzą, czy dane zdarzenie podlega ubezpieczeniu w ich firmie. Testy infolinii oraz call center jasno pokazały, że klient może nie uzyskać pełnej odpowiedzi, a czasami nawet jest wprowadzany w błąd. Z tego też powodu badacze PIBJA przeczytali OWU wszystkich testowanych ubezpieczycieli, aby na tej podstawie wskazać klientom najlepsze i najbardziej wiarygodne towarzystwa.

W wyniku przeprowadzonych analiz i testów za najlepsze ubezpieczenie nieruchomości uznano polisę Generali. Na drugim miejscu znalazła się oferta należącego do AXA Liberty Ubezpieczenia oraz propozycja Proamy. W kategorii zakres ochrony pierwsze miejsce zajęła polisa Allianz, w zakresie przejrzystości oferty audytorzy PIBJA wyróżnili Wartę, zaś pod względem obsługi klienta najlepiej wypadł PZU SA.

źródło: http://gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=62376:pibja-analiza-oferty-ubezpieczenia-nieruchomoci&catid=107:rynek-ubezpiecze&Itemid=106